ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
200
20-12-2012 10:45:39
   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน พ.ศ. 2556
199
19-12-2012 09:34:33
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตะลุยชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย วันอาทิตย์ 23 ธันวาคมนี้
198
18-12-2012 16:36:16
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555
197
18-12-2012 09:54:59
   ร่วมรณรงค์วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่ 26 ธันวาคม 2555
195
14-12-2012 09:29:43
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดตั้งหน่วยบริการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556
194
12-12-2012 16:41:58
   ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
193
13-12-2012 15:59:27
   วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนบางงัน เขต 3 ณ ลานชุมชน ในวันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคมนี้
192
12-12-2012 09:39:31
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
190
11-12-2012 15:22:27
   โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมการแสดงละครเวทีของนักเรียน
187
07-12-2012 14:08:51
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนดการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

รวมทั้งหมด 404 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 35 41 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :