ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
501
20-02-2019 10:51:49
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
500
20-02-2019 10:05:57
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
499
06-02-2019 13:20:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ “ระเบียงใต้” ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
498
05-02-2019 15:16:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการจัดโครงการร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
497
04-02-2019 16:47:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562
496
01-02-2019 15:05:04
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนนครศรีธรรมราช จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร ประจำปี 2562
495
23-01-2019 15:01:57
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
494
21-01-2019 15:32:53
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือนมกราคม 2562
493
21-01-2019 14:42:49
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง ” รักษาสิ่งแวดล้อม
492
14-01-2019 11:33:37
   โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 10 ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าเมือง

รวมทั้งหมด 400 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 40 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :