ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
515
01-04-2019 10:03:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชน ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2562
514
26-03-2019 11:31:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
513
28-03-2019 11:14:51
   ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
512
26-03-2019 10:27:36
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการอบรมบุคลากรเทศบาล เรื่องยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากล
511
25-03-2019 11:13:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดปรับปรุงผิวถนนและตีเส้นจราจร บริเวณ ถนนศรีปราชญ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2562
510
21-03-2019 16:33:00
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
509
19-03-2019 11:53:46
   สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนและตีเส้นจราจร
508
19-03-2019 10:24:41
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5)
507
13-03-2019 15:29:23
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ”
506
13-03-2019 15:04:59
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย ” ประจำปี 2562

รวมทั้งหมด 404 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 41 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :