ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
380
11-05-2015 09:46:58
   คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
379
30-04-2015 10:57:35
    สถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการปลอดการขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย
378
29-04-2015 10:23:19
   ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ขอรับการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจรและโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
377
20-04-2015 16:11:17
   โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
376
10-04-2015 16:10:49
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม (ชั้นล่างอาคารศิลปาชีพ)
375
09-04-2015 14:49:16
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงพื้นที่ดิน สำนักงานพระพุทธศาสนา (ที่ดินวัดเสมาชัยร้าง)
374
03-04-2015 09:18:40
   ขอเชิญร่วมติดตามรับฟังสารคดีโทรทัศน์และวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
373
02-04-2015 09:45:41
   ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอาหาร เมืองคอนฟู้ดแฟร์ 58 ณ ลานกิจกรรมราชพฤกษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
372
27-03-2015 12:34:32
   จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
371
21-02-2015 16:03:53
   ประกาศผลการสอบเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย

รวมทั้งหมด 378 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 38 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :