ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
366
10-10-2014 11:56:30
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
365
03-10-2014 15:06:05
    สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
364
08-09-2014 11:30:27
   โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครฝึกอาชีพให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว
363
01-09-2014 14:34:30
   มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 36 ปี
362
27-08-2014 14:47:15
   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือจากผู้พิการในเขตเทศบาล สำรวจบัตรประจำตัวผู้พิการที่ใกล้หมดอายุ
361
31-07-2014 13:29:31
   กรมควบคุมโรคระวัง ป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2557
359
23-07-2014 14:43:18
   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
358
19-05-2014 12:07:03
   เทศบาลเมืองคอนกำชับครูดูแลเด็กใกล้ชิดป้องกันโรคมือปากเท้า
357
29-04-2014 15:32:52
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังการเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะกากาศร้อน
356
25-04-2014 14:25:19
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชน เอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557

รวมทั้งหมด 354 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 36 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :