ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
390
21-01-2016 07:38:13
   ขอเชิญร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ปี 2559
389
19-01-2016 13:39:48
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคา
388
06-08-2015 14:34:58
   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบุญบั้งไฟ
387
21-07-2015 16:04:23
   กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558
386
22-06-2015 09:01:19
   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด
385
19-06-2015 09:52:37
   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558
384
12-06-2015 10:02:11
   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างประเทศ
383
09-06-2015 09:30:58
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ นัดพบแรงงานนครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
382
09-06-2015 08:58:14
   ขอเชิญประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) จังหวัดนครศรีธรรมราช
381
14-05-2015 15:29:56
   ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า

รวมทั้งหมด 378 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 38 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :