ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
349
27-03-2014 10:27:57
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเรื่องการแก้ไขน้ำประปาขาดในระยะแรก
348
25-03-2014 11:46:09
   ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2556 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
347
21-03-2014 12:30:45
   จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกมาตรการห้ามจุดไฟ เผ่าป่า ฝ่าฝืนระวังมีโทษถึงจำคุก และปรับ
346
18-03-2014 14:45:36
   ผลการคัดเลือกครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
345
21-02-2014 09:35:58
   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน 2557 )
344
18-02-2014 12:36:35
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลองท่าใหญ่ ทดแทนตัวเก่าที่ชำรุด
343
15-01-2014 14:56:13
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการร้านค้า ต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบการค้า ประจำปี 2557
342
09-01-2014 13:30:41
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
341
26-11-2013 14:21:04
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้รับงบประมาณ ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ ในปี งบประมาณ 2557
340
22-11-2013 11:35:08
   ประกาศกรมชลประทาน สถานการณ์น้ำในฤดูฝน ปี 2556 ฉบับที่ 1 เรื่อง การแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เมืองนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 338 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 34 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :