ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
359
23-07-2014 14:43:18
   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
358
19-05-2014 12:07:03
   เทศบาลเมืองคอนกำชับครูดูแลเด็กใกล้ชิดป้องกันโรคมือปากเท้า
357
29-04-2014 15:32:52
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังการเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะกากาศร้อน
356
25-04-2014 14:25:19
   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชน เอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557
355
21-04-2014 14:31:12
   ประกาศ สำนักการประปาและสำนักการช่าง จะทำการซ่อมถนน และย้ายท่อประปาเพื่อซ่อมท่อเมน ตั้งแต่บริเวณ ถนนท่าโพธิ์ ถึง ถนนท่าขนาน
354
18-04-2014 10:36:07
   บทความประชาสัมพันธ์การทุจริตการสอบแข่งขัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
353
17-04-2014 11:31:24
   สาระน่ารู้กับ “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A H1N1” (ไข้หวัดเม็กซิโก)
352
11-04-2014 13:45:23
   นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
351
09-04-2014 10:47:49
   แจ้งเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
350
08-04-2014 09:25:08
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

รวมทั้งหมด 338 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 34 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :