ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
376
10-04-2015 16:10:49
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เรียกประมูลราคาเช่าร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม (ชั้นล่างอาคารศิลปาชีพ)
375
09-04-2015 14:49:16
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงพื้นที่ดิน สำนักงานพระพุทธศาสนา (ที่ดินวัดเสมาชัยร้าง)
374
03-04-2015 09:18:40
   ขอเชิญร่วมติดตามรับฟังสารคดีโทรทัศน์และวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
373
02-04-2015 09:45:41
   ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอาหาร เมืองคอนฟู้ดแฟร์ 58 ณ ลานกิจกรรมราชพฤกษ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
372
27-03-2015 12:34:32
   จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
371
21-02-2015 16:03:53
   ประกาศผลการสอบเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
370
21-02-2015 16:11:34
   ประกาศผลการสอบเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
369
16-02-2015 15:20:15
   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบและให้คำแนะนำสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในเทศกาลตรุษจีน
368
05-01-2015 14:50:16
   กรมโยธาธิการและผังเมืองขอความร่วมมือมายังเทศบาลนครนครศรีธรรมราชช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูกฎกระทรวงผังเมืองรวม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม
367
04-11-2014 10:35:56
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557

รวมทั้งหมด 354 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 36 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :