ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   78


เรื่อง : โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (NICS) จัดกิจกรรม “เส้นทางสู่อเมริกา”

รายละเอียด :

        โดยโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับสถานทูตอเมริกัน จัดกิจกรรม เส้นทางสู่อเมริกา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาต่อและเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อต่างประเทศ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมครั้งนี้จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนหรือผู้ปกครองท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-357755

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

06-09-2012 14:57:47

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช