ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   76


เรื่อง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

รายละเอียด :

        ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชจะทำการย้ายสายแรงสูง ทำการตัดต้นไม้เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในวันที่ 11 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.โดยไฟฟ้าจะดับตั้งแต่ บริเวณหลังวัดพระมหาธาตุฯ ตั้งแต่สามแยกหน้าประปาเทศบาลถึงหน้าวัดสวนป่าน รวมทั้งสามแยกถนนมังคุด ถนนราชดำเนิน ตั้งแต่หอนาฬิกาถึงหน้าวัดพระบรมธาตุ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลากำหนด การไฟฟ้าจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน และขอความร่วมมือช่วยอำนวยความสะดวกให้การไฟฟ้าช่วยตัดกิ่งไม้ที่อยู่ไกล้แนวสายไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านและส่วนรวม การไฟฟ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ณ โอกาสนี้และในวันเวลาดังกล่าวห้ามดำเนินการใดๆเกี่ยวกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

05-09-2012 11:27:04

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช