ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   71


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ๕๕ จัดงานเฉลิมฉลองวันฮารีรายอิดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. ๑๔๔๓

รายละเอียด :

        ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ๕๕ งาน เฉลิมฉลองวันฮารีรายอิดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. ๑๔๔๓ การแข่งขันดีเกฮูลู เพื่อความเป็นเลิศของจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๒๔- ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช มีกำหนดการดังนี้
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๕๕ เวลา ๒๐.๐๐น.
- ฮัจยีมนัส พงศ์ยี่หล้า รองนายกเทศมนตรีฯ ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน
- ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดงาน
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พบประชาชน
- กล่าวสุนทรพจน์ โดย ด.ญ.ฟาติมะห์ เอกชน จากมัสยิดซอลาฮุดดีน เรื่อง ปัจจัยของความมั่นคงแห่งประชาคมอาเซียน
- ชมประวัติที่มาของมัสยิดซอลาฮุดดีน
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ จากวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช
เวลา ๒๑.๓๐ น. - ประกาศผลการสรรหาสตรีมุสลิมที่แต่งกายถูกต้องและสวยงาม
- ชมลำตัด คณะหวังเต๊ะ
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๕๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.
- สส. เทพไท เสนพงศ์ พบประปาชน
- การแข่งขันดีเกฮูลู รุ่นไม่เกิน ๑๐ ปี (รุ่นเล็ก)
- ไซหนับ บุญมี ราชินีเพลง อาหรับ-มาเลย์ สลับได้ ๓ ครั้งๆละ ๑๐ นาที
เวลา ๒๑.๓๐ น. – ประกาศผลการสรรหาสตรีมุสลิมที่แต่งกายถูกต้องและสวยงาม
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ จากวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๕๕ เวลา ๒๑.๓๐ น.
- การแข่งขันดีเกฮูลู รุ่น ๑๐ ปีขึ้นไป (รุ่นใหญ่)
เวลา ๒๑.๓๐ น. – ประกาศผลการสรรหาสตรีมุสลิมที่แต่งกายถูกต้องและสวยงาม
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ จากวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

23-08-2012 10:30:35

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช