ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   64


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปิดถนนราชดำเนินช่วงสะพานราเมศร์เพื่อขยายผิวจราจร ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดยผศ. เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตั้งงบประมาณประจำปี 2555 ดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจรสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองท่าวัง หรือ สะพานราเมศวร์ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร โดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการรื้อสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กของเดิมออก แล้วก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ ซึ่งจะมีผิวจราจรกว้างขึ้นเป็น 12.00 ม. และมีทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 ม. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอประชาสัมพันธ์การปิดถนนราชดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวและรวมถึงผู้ที่สัญจรไปมาเลี่ยงไปใช้ทางเบี่ยงเส้นทางดังนี้
จากท่าวังไปสนามกีฬา ให้เลี้ยวซ้าย ผ่านถนนจำเริญวิถี เลี้ยวขวาผ่านวัดศรีทวี ตรงไป เลี้ยวขวาออกถนนป่าโล่ง เข้าสู่ถนนราชดำเนิน ตรงไปสนามกีฬาได้ตามปกติ
จากสนามกีฬาไปท่าวัง ให้เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนตากสิน ผ่านวัดท่าโพธิ์ ออกสู่ถนนราชดำเนิน ไปท่าวังได้ตามปกติ
ซึ่งอาจไม่สะดวกในการสัญจรไปมา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงขออภัยในความไม่สะดวก และขอความร่วมมือ รถสิบล้อขึ้นไปโปรดใช้เส้นทางอื่น


ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

17-08-2012 09:00:02

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช