ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   524


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชโดยสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องวันวิสาขบูชา  ประจำปี 2562ทั้งนี้วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์  อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี  2562 ในวันเสาร์  ที่ 18 พฤษภาคม 2562  ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)ซึ่งมีรายละเอียดและกำหนดการดังนี้เวลา 15.30 น.  - พุทธศาสนิกชนพร้อม ณ ปะรำพิธี ลานพุทธศิรินครนาถเวลา 16.30 น.  – พุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ทำนองสรภัญญะเวลา 17.30 น.      -  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                                -  พิธีอาราธนาศีล 5                               - พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์                                -  ประธานสงฆ์ปรารภธรรมวันวิสาบูชา                                -  แผ่เมตตา  ปฏิบัติธรรม                                -  นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา 10 นาที                              -   ถวายเครื่องไทยธรรม                                -  พระสงฆ์กล่าวสัมโมทยียกถา เวลา 18.29 น.   - ประธานสงฆ์นำประกอบพิธีเวียนเทียนเวลา 19.00 น.  – เสร็จพิธีในการนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องใน                       วันวิสาขบูชา พร้อมทั้งร่วมแต่งกายชุดสีขาว หรือสีนวล ตามวันและเวลาดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880  - 2 ต่อ 131 และ 132ข่าว/แสงจันทร์ตรวจทาน/ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-05-2019 14:52:10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช