ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   523


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการคนรักคลองทำความดีถวายองค์ราชันย์ ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จัดโครงการคนรักคลองทำความดีถวายองค์ราชันย์

ในวันศุกร์ ที่  10 พฤษภาคม 2562เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้ สำนักการช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล พัฒนาทำความสะอาดคลองท้ายวัง คลองหน้าเมือง และคลองป่าเหล้า ในโครงการคนรักคลองทำความดีถวายองค์ราชันย์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกิดความสะอาด สวยงาม

   ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจร่วมกิจกรรม ในวัน ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ  ลานแอร์โรบิค ศูนย์ otop โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน 

ในการนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนในบริเวณพื้นที่ริมคลอง ช่วยกันดูแล และรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงภายในคลองดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

08-05-2019 19:12:07

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช