ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   519


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการรณรงค์ป้องโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว  ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15-00 น. ณ บริเวณริมคลองหน้าเมืองฝั่งสนามหน้าเมือง  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว                โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 08.00 น.                      -ลงทะเบียนและชมนิทรรศการความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเวลา 09.00 น.                      -นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดงานเวลา 10.00 – 12.00 น.      - อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์                                                 โดยทีมงานสัตวแพทย์จากปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 10.00 – 15.00 น.      -กิจกรรมขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว                                                -กิจกรรมตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง                                                -บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันและแมว                                                โดยทีมงานสัตวแพทย์เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ( ปิดรับลงทะเบียนทำหมันเวลา 12.00 น. )                ทั้งนี้ผู้นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาลงทะเบียนในการรับบริการ  สุนัขและแมวที่รับวัคซีน ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป  และทำหมันสุนัขและแมวต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 10 ปี  ยกเว้นสุนัขพันธุ์เล็ก น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม งดน้ำงดอาหาร 8-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โทร 075-358292 ในวันและเวลาราชการดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

09-04-2019 13:28:18

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช