ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   518


เรื่อง : โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด :

       

โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชโดยสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนฯ จึงประกาศกำหนดการรับสมัครและข้อปฏิบัติของนักศึกษาดังนี้1. กำหนดการรับสมัคร / สัมภาษณ์  ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2562                            - ประกาศผล/ รายงานตัวนักศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 25622. เปิดเรียน - วันที่ 16 พฤษภาคม 25623. คุณสมบัติ- จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (มีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์) สมัครเข้าเรียนระดับความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - จบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าเรียนระดับความรู้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย4. หลักฐานการศึกษา- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (ต้องมีชื่อปรากฏในเขตเทศบาลเท่านั้น)- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ- วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน )5. วิธีการจัดการเรียนรู้-  จัดการเรียนรู้ แบบชั้นเรียน วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 17.30 – 20.30 น.- วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 15.30 น.6. แต่งกายชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน                6.1 นักศึกษาชาย               - เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนสั้น หรือแขนยาว ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ชายเสื้อไว้ในกางเกง - กางเกงขายาวทรงสุภาพ สีกรมท่า หรือสีดำ ไม่มีลวดลาย มีหูร้อยเข็มขัด - ถุงเท้าสีน้ำเงิน สีกรมท่า หรือสีดำ ไม่มีลวดลาย- รองเท้าหนัง หรือผ้าใบ หุ้มส้น (ห้ามสวมรองเท้าแตะ)                6.2 นักศึกษาหญิง                                - เสื้อสีขาว แขนสั้น ไม่บาง ไม่มีลวดลาย (ห้ามสวมเสื้อรัดคับติ้ว)                                        - กระโปรงเข้ารูปทรงสุภาพ สีกรมท่า หรือสีดำ ผ้าเนื้อเรียบไม่มีลวดลาย                                - รองเท้าหนัง หรือผ้าใบ หุ้มส้น หรือรัดส้น (ห้ามสวมรองเท้าแตะ)               ทั้งนี้ประชาชนท่านใดต้องการนำบุตรหลานของท่านเข้าเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สามารถมาสมัครได้ตามวันและเวลาดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880 – 131 และ 132 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ข่าว/แสงจันทร์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

05-04-2019 10:25:56

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช