ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   516


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP) จัดกิจกรรมตลอดเดือน เมษายน 2562

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดย อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช กองวิชาการและแผนงาน จัดกิจกรรม ตลอดเดือนเมษายน 2562                ซึ่งอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชมีห้องกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น
  • กิจกรรมโครงการจัดฉายภาพยนตร์สารคดีและความบันเทิง 

  •  กิจกรรมห้องปัญญามาโชว์ กับกิจกรรมประดิษฐ์ ในหัวข้อ “โตขึ้นอยากเป็นอะไร ” 

  • กิจกรรมห้องสีสันอักษร ในหัวข้อ “ History ( ประวัติศาสตร์ ) ที่มีมายาวนาน ”

  • กิจกรรมประจำห้องวัยตุ๊กตา  การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ

  • กิจกรรมห้องสมาธิ IT  เสริมทักษะการใช้งาน Microsoft Word 2010                ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเดือนเมษายนได้ ณ  อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 18.00 น.  โทร 075-340994  หรือทาง Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009439088255  // ข่าว แสงจันทร์ตรวจทานฐิตินันท์ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

01-04-2019 15:08:42

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช