ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   507


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ”

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ   เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ห่วงใยประชาชน  รณรงค์ มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ”ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน  พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชิคุณกุนยา (ไข้ปวดข้อยุงลาย)  ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ซึ่งโรคชิคุนกุนยา (ไข้ปวดข้อยุงลาย)   มียุงลายสวน และยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค โดยลักษณะอาการ  คือ มีไข้สูงอย่างฉับพลัน ออกผื่นและมีอาการปวดข้อ ข้อบวมแดง เริ่มจากบริเวณข้อมือ ข้อเท้า และข้อต่อแขนขา ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก หรือมีเลือดออกตามผิวหนัง อาจมีอาการคันร่วมด้วย เป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ในส่วนของการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการ โดยอาการจะหายภายใน 1-12 สัปดาห์ ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดข้อเกิดขึ้นได้อีกภายใน 2-3 สัปดาห์ต่อมา หากประชาชน มีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วอย่างไรก็ตาม หลังจากรักษาอาการหายแล้ว ก็ต้องดูแลตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำด้วยการยึดหลัก“3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและ 3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ทั้งนี้  จะสามารถป้องกันได้ 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.ไข้ปวดข้อยุงลาย(โรคชิคุณกุนยา) จึงขอให้ประชาชนสังเกต และปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันและห่างไกลจากโรคที่มากับยุง หากพบว่าชุมชนใดมีผู้ป่วยหรือมีแหล่งเพาะพันธ์ยุงจำนวนมาก สามารถแจ้งได้ที่  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โทร 0 7534 2880-2 ต่อ 164ข่าว/แสงจันทร์รวจทาน/ฐิตินันท์ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

13-03-2019 15:29:23

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช