ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   506


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย ” ประจำปี 2562

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรม  “วันท้องถิ่นไทย ” ประจำปี 2562            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรม “ วันท้องถิ่นไทย ”  ประจำปี 2562โดยมีการจัดพิธีถวายราชสักการะฯ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาล ที่ 5 )  ในวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ( ชั้น 5 )  และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ดังนี้
 • บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 • วัด

 • สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 • สนามหน้าเมือง

 • ศาลาประดู่หก

 • ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

 • พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

 • สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช

 • สวนสาธารณะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ '84 ( ทุ่งท่าลาด )

 • ศูนย์จักรกลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

 • โรงสูบน้ำท่าใหญ่

 • ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สำหรับวันท้องถิ่นไทย กำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น วันท้องถิ่นไทย  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนข่าว/แสงจันทร์ตรวจทาน/ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

13-03-2019 15:04:59

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช