ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   505


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  สำหรับใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. 

ตามปฏิทินการเลือกตั้ง  ดังนี้

- รับคำร้องเพิ่ม – ถอน รายชื่อในบัญชี  ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2562 

- แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ( รอบแรก )  ไม่น้อยกว่า 7  วันก่อนวันเลือกตั้ง 

ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2562

- แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ( รอบสอง )  ไม่น้อยกว่า 7  นับจากวันเลือกตั้ง 

ระหว่างวันที่ 25-31  มีนาคม 2562    

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล  ในวันและเวลาราชการ  

หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 

https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

05-03-2019 16:12:26

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช