ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   490


เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รายละเอียด :

       

เนื่องจากขณะนี้ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ขึ้นต้น 075 ของระบบ TOT มีปัญหาเนื่องจาก บริษัทฯ กำลังดำเนินการเดินสายใหม่และวางระบบใหม่ ทำให้บางช่วงเวลาไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งกองการแพทย์มิได้นิ่งนอนใจ พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ จนขณะนี้ได้เปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการติดต่อประสานงาน                ตามรายละเอียดดังนี้1. งานห้องตรวจปฏิบัติการ (แลบ)                  086-43494742. งานเภสัชกรรม                                               086-43494753. งานผู้ป่วยนอก                                                086-43494764. งานเวชระเบียนผู้ป่วย                                   086-43494775. ศูนย์บริการสาธารณสุขคูขวาง                     086-43494786. ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ               086-43494797. ศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งจีน                      086-43494808. ศูนย์บริการสาธารณสุขศาลามีชัย               086-43494819. ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีทวี                       086-434948210. งานโครงการ 30,000 เตียง                        086-434948311. งานคลินิกคำปรึกษา                                    086-434948412.  งานส่งเสริมสุขภาพ                                   088-757398013. งานผู้ป่วยใน ชั้น 2 (หญิง)                        087-660089714. งานผู้ป่วยใน ชั้น 3 (ชาย)                          088-757398015. งานห้องฉุกเฉิน (ER)                                 088-7571274                ทั้งนี้ กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และหากประชาชนจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์ที่หมายเลขดังกล่าว  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

งานธุรการ กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-01-2019 15:24:36

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช