ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   489


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  โดยกองวิชาการและแผนงาน  จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก                ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประชุมประชาคม เพื่อเสนอปัญหา  ความต้องการ  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปข่าว/แสงจันทร์ตรวจทาน/ฐิตินันท์ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

07-01-2019 15:59:12

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช