ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   480


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการ Big Cleaning Day ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิงทั้ง 4 เขต ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  โดยสำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการ Big Cleaning Day ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิงทั้ง 4 เขต ประจำเดือน  ธันวาคม 2561  ในวันอังคารที่  25  ธันวาคม 2561 เวลา 20.00 น.            ณ โรงกรองน้ำประตูชัย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง และตะกอนตกค้างในเส้นท่อทั้งนี้  หากประชาชนพบเห็น ท่อประปาแตก รั่ว น้ำไม่ไหล ขุ่นแดง สามารถแจ้งได้ที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880-2 ต่อ 120 และ 121ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

โทร 075-342880-2 ต่อ 120 และ 121

ประกาศเมื่อวันที่ :

25-12-2018 14:51:40

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช