ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   479


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบป้าย “ ตลาดสดติดดาว ” จากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับมอบป้าย “ ตลาดสดติดดาว ” จากนางสาวสุภากิตติ์  เกลี้ยงสงค์  พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช   ณ ตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ( เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 )                ซึ่งตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ผ่านการคิดเลือกเป็น1 ใน 16 แห่ง  “ ตลาดสดติดดาว ” ตลาดสดที่ผ่านการคัดเลือก ของภาคใต้ จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์                “ ตลาดสดติดดาว ” เป็นรางวัลที่กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นภายใต้โครงการตลาดสดติดดาวเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนตลาดทั่วประเทศที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลรักษามาตรฐานของตลาดสดที่มีการบริหารจัดการที่ดี                ทั้งนี้โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 4 ด้าน ได้แก่ “ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ” จากการติดป้ายแสดงราคา การใช้เครื่องชั่งตวงที่มีมาตรฐาน มีความหลากหลายของสินค้า  สินค้ามีคุณภาพ “ ด้านความปลอดภัยอาหาร ” มีผลการตรวจสอบสารตกค้างตามมาตรฐานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลด้านสุขอนามัยของผู้จำหน่ายสินค้าตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  “ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ”  ผ่านตามข้อกำหนดของกรมอนามัยด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสุขอนามัยของผู้สัมผัสอาหารและผู้ขายของในตลาด และ“ด้านความพร้อมในการรองรับตลาดยุคใหม่” ข่าว/แสงจันทร์ตรวจทาน/ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

S__4202823.jpg

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

25-12-2018 11:16:50

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช