ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   476


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดำเนินการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ผู้ผ่านคุณสมบัติ ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะดำเนินการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรผู้มีรายได้น้อย) ให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติ   ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00-17.00 น. ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด)  โดยให้นำ บัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่น       รับแทน  ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย  หากไม่สามารถมารับในวันดังกล่าวได้  ให้ติดต่อขอรับได้ที่กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ในระหว่างวันที่  26-27 ธันวาคม 2561ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

Untitled-1.jpg

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กองสวัสดิการสังคม 075 342880-2

ประกาศเมื่อวันที่ :

19-12-2018 15:18:11

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช