ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   475


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือน ธันวาคม 2561

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเกิดจากเชื้อราโดไว้ ( Rhabdovirus )  เมื่อเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายของคน โดยการถูกสัตว์กัด ข่วน หรือถูกน้ำลายของสัตว์เลี้ยงหรือกระเด็นเข้าแผล หรือเยื่อบุตา เชื้อจะเดินทางไปตามเส้นประสาทสู่ไขสันหลังและสมอง เมื่อคนหรือสัตว์แสดงอาการของโรคแล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายได้และต้องเสียชีวิตทุกราย สัตว์ที่เป็นตัวแพร่เชื้อที่สำคัญมากที่สุดคือสุนัข รองลงมาคือแมว เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านที่มีความใกล้ชิดและความผูกพันกับคน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จึงเป็นกิจกรรม ที่มีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลง สุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าเป็นระยะเวลา 1 ปี อันจะมีผลในการลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูกสุนัขและแมวที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ต่อไป             กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกหน่วยบริการไปยังชุมชนในเขตเทศบาล ครอบคลุมทุกชุมชน มีบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ในเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้วันที่ 1 ธันวาคม  2561 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนคลองห้วยวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30น. – 11.30 น. ณ ชุมชนบ้านโพธิ์วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30น. – 11.30 น. ณ ชุมชนศรีธรรมโศก ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำสุนัขและแมวของท่านมาจัดทำทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด ได้ตามวัน-เวลา ทั้งนี้ขอให้เจ้าของสุนัขและแมวนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292ข่าว/แสงจันทร์ตรวจทาน/ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

07-12-2018 10:28:06

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช