ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   470


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งผู้ประกอบกิจการค้า ต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2562

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แจ้งผู้ประกอบการกิจการค้าต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2562  เนื่องจากใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหาร สถานที่ประกอบกิจการค้าประเภท ที่ท่านดำเนินการอยู่หมดอายุ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งท่านจะต้องยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาต หรือขอมีหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหาร และชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช                ในการนี้หากท่านมิได้ดำเนินการต่อใบอนุญาต ขอมีหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหารภายในระยะเวลาที่กำหนด และท่านยังคงดำเนินการประกอบกิจการค้าดังกล่าวอีกต่อไป ท่านจะมีความผิดฐานประกอบกิจการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต และหากท่านมิได้ชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ท่านจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการค้าดังกล่าวก่อนกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมซึ่งจะมีโทษฐานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535                ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880-2 และ 075-345540-1 ต่อ 115 หรือ 123 โทรสาร 075-347405ข่าว/แสงจันทร์ตรวจทาน /ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-11-2018 10:02:34

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช