ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   464


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6                เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองวิชาการและแผนงาน  จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6  ในวันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตวัดเพชรจิก                ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประชุมประชาคม เพื่อเสนอปัญหา  ความต้องการ  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาต่อไปข่าว/แสงจันทร์ตรวจทาน/ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

31-10-2018 16:18:40

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช