ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   458


เรื่อง : โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย นายพงศ์สินธุ์  เสนพงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  โดย โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และประกาศผลพร้อมรายงานตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561                ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ
  1.  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( มีอายุครบ 16 ปี บริบูรณ์ ) สมัครเข้าเรียนระดับความรู้ชั้นมัธยมตอนต้น

  2. จบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าเรียนระดับความรู้ชั้นมัธยมตอนปลายโดยนำหลักฐานในการสมัครดังนี้
  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

  2. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ

  3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา, มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

  4. วุฒิการศึกษาฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

  5. รูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว จำนวน 2 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )ทั้งนี้ ให้นำผู้ปกครองมาในวันสมัครด้วย   หรือสอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880-152               ข่าว/แสงจันทร์ตรวจทาน/ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

27-09-2018 14:32:51

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช