ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   457


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การสำรวจสภาพพื้นที่ภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการสำรวจโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

รายละเอียด :

        ด้วยกรมโยธาการและผังเมือง กำหนดสำรวจพื้นที่ภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง (ตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์) – ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่
27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวม 8 คน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมสำรวจ
ในการนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งให้เจ้าของอาคารและเจ้าของที่ดินในบริเวณดังกล่าวทราบมา ณ ที่นี้

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :


ประกาศเมื่อวันที่ :

25-09-2018 10:57:06

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช