ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   455


เรื่อง : สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการ

รายละเอียด :

       

สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ( โรงรับจำนำ ) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการ ตามมติของสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท) ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561  โดยเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ย ดังนี้สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5, 000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือนเงินต้นเกินกว่า 5, 000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของประชาชน ในการหมุนเวียนค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-356368  ข่าว/แสงจันทร์ตรวจทาน/ฐิตินันท์ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

13-09-2018 14:29:26

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช