ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   454


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมส่งหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับเข้าร่วมประกวด ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561

รายละเอียด :

       

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดยนายพงศ์สินธุ์  เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมส่งหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับเข้าร่วมประกวด  ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561  โดยแบ่งกลุ่มสังกัดในการส่งหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับเข้าประกวดดังนี้     กลุ่มอำเภอ   กลุ่มสถานศึกษา   และกลุ่มทั่วไป  ประกวดในวันจันทร์  ที่ 8  ตุลาคม 2561 ณ ศาลาประดู่หก สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561              ณ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075-342880-2 ข่าว/แสงจันทร์ตรวจทาน/ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

12-09-2018 15:12:28

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช