ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   451


เรื่อง : สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดระบายตะกอนท่อธาร แก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง

รายละเอียด :

       

สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดโครงการ Big Cleaning Day ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิงทั้ง 4 เขต ประจำเดือน กันยายน 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 20.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงกรองน้ำประตูชัยตามที่ฝ่ายบริการสาธารณะ งานซ่อมบำรุง สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีบริการประชาชน ผู้ใช้น้ำประปา ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีท่อแตก ท่อรั่ว น้ำประปาไม่ไหลภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และพื้นที่นอกเขตเทศบาลเป็นพื้นที่จำหน่ายน้ำประปาโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงเป็นผู้ดำเนินการ อีกทั้งจัดให้มีโครงการ Big Cleaning Day ระบายตะกอนท่อธารดับเพลิงทั้ง 4 เขต เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง และตะกอนตกค้างในเส้นท่อ เป็นประจำทุกเดือน                ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็น ท่อประปาแตก รั่ว น้ำไม่ไหล ขุ่นแดง สามารถแจ้งได้ที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทร 075-342880-2 ต่อ 120 และ 121 ข่าว/ แสงจันทร์ตรวจทาน/ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-341679

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-09-2018 09:26:36

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช