ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   429


เรื่อง : ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

รายละเอียด :

       

กระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการ มหาดไทยชวนรู้ ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฏร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลื่นความถี่ FM 91.0 MHz ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.05 – 12.25 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย                ดังนั้นเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพจึงขอให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมรับฟังรายการฯ ตามวัน เวลาในผังรายการวิทยุที่ส่งมาพร้อมนี้ และหากท่านไม่สามารถรับฟังทางคลื่นความถี่ FM 91.0 MHz ได้ในวันและเวลาที่ออกอากาศ ท่านสามารถรับฟังสดได้ทาง www.fm91bkk.com หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.pr.moi.go.th หัวข้อคลังข่าวมหาดไทย นอกจากนี้หากมีความประสงค์เข้าร่วมรายการ หรือมีข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อและประสานงานที่งานเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2222-8827 โทรสาร 0-2222-1871 มท.50536 ได้โดยตรงสำนักงานจังหวัด กลุ่มอำนวยการ โทร/โทรสาร 0-7534-6553 ,0-7535-6531ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักงานจังหวัด กลุ่มอำนวยการ โทร/โทรสาร 0-7534-6553 ,0-7535-6531

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-07-2018 08:57:02

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช