ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   428


เรื่อง : ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

รายละเอียด :

       

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการวิทยุทางสถานีวิทยุ พิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วงเวลา มหาดไทยชวนรู้ โดยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05-12.25น. ทางคลื่นความถี่ Fm 91.0 MHz เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เป็นประจำทุกเดือน            จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังเจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังรายการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 หรือสามารถรับฟังได้ที่เว็ปไซต์ www.fm91bkk.com หรือ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็ปไซต์ www.pr.moi.go.th หัวข้อคลังข่าวมหาดไทย กรณีมีความประสงค์เข้าร่วมรายการ หรือมีข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อและประสานงานทางสื่อวิทยุ กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-222-8827 หมายเลขโทรสาร 02-222-2871 ได้โดยตรงดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

02-222-8827 หมายเลขโทรสาร 02-222-2871 ได้โดยตรง

ประกาศเมื่อวันที่ :

06-06-2018 15:30:16

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช