ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   427


เรื่อง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561

รายละเอียด :

       

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561                ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม  ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย
  1. การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน  ภายใต้หัวข้อ “ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีร้อยใจไทยอาเซียน ”

  2. การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 236 ปี  ภายใต้หัวข้อ  “ ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี  กรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิต  เทศกาล  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ” ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนนักถ่ายภาพ  ทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศวัย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยผู้สมัคร 1 ท่าน มีสิทธ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้ง 2 หัวข้อ หรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หัวข้อละไม่เกิน 5 ผลงาน กำหนดเปิดรับผลงานระหว่างวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน – วันพฤหัสบดี ที่31 พฤษภาคม 2561 โดยส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ อย่างในอย่างหนึ่งมายังสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-2093757 ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

02-2093757

ประกาศเมื่อวันที่ :

22-05-2018 10:37:22

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช