ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   425


เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึก

รายละเอียด :

       

                   ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานรัฐ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหน้าที่ในการฝึกอาชีพให้กับเยาชนและบุคคลทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพ กิจกรรมเตรียมเข้าทำงาน ฝึกระยะยาวรุ่นที่ 2/2561 จำนวน 6 สาขา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และกำหนดเปิดฝึกในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561               ในการนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปรับทราบการฝึกดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

90461.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กลุุ่มงานแผนงานและประเมินผล โทร 0-7539-9297

ประกาศเมื่อวันที่ :

09-04-2018 09:39:57

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช