ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   423


เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียด :

       

             สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะมีงานทำได้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดตำแหน่งงานได้ที่ http://www.doe.go.th/nakhonsithammarat/ เลือกเมนู ประกาศรับสมัครงาน และตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2561ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ โทร 0-7534-8003

ประกาศเมื่อวันที่ :

09-04-2018 09:23:07

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช