ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   409


เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การ Repositioning Theme ท่องเที่ยวเมืองรอง

รายละเอียด :

       

                 ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวใน 12 เมืองรอง ภายใต้โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งจังหวัดที่อยู่ภายใต้แคมเปญดังกล่าว โดยได้กำหนดแนวทางสื่อสารภายใต้ Theme นครสองธรรม สื่อสารภาพลักษณ์ นครแห่งธรรมะ และนครแห่งธรรมชาติ นั้น                อนึ่งในปีงบประมาณ 2561 ททท. ได้ทำการ Repositioning Theme เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์พื้นที่ให้มีความชัดเจมากขึ้นบนพื้นฐานของศักยภาพความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และธรรมชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร นครสองธรรม ธรรมะ และธรรมชาติ เป็นนครสองธรรม นครแห่งวัฒนธรรมและนครแห่งธรรมชาติดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-11-2017 16:17:18

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช