Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
46
08-05-2019 17:04:53
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมเจ้าหน้าที่ อสม. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
45
08-05-2019 15:08:51
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะทำงานโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2562
44
08-05-2019 13:41:22
    รองนายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเชิญเครื่องราชสักการะที่ทรงพระราชอุทิศในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
43
08-05-2019 13:31:10
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ ระเบียงใต้ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
42
07-05-2019 16:02:42
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมการจัดทำแผนการสอน แบบวิเคราะห์ตัวชี้วัด EFC
41
07-05-2019 15:59:39
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
40
07-05-2019 14:23:04
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
39
07-05-2019 10:07:32
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาลฯชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
38
07-05-2019 10:08:18
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาลฯชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
37
04-05-2019 09:18:46
    นายกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีตักบาตรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.๑๐
36
03-05-2019 15:31:26
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก (ด้านสภาพแวดล้อม)
35
02-05-2019 15:38:09
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
34
01-05-2019 16:35:16
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมติดตามผู้ค้าตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
33
01-05-2019 16:01:39
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมติดตามผลหลังเรียนจบหลักสูตรนักเรียนวัยใส
32
01-05-2019 15:12:39
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประดับตกแต่งดอกดาวเรือง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
31
30-04-2019 17:16:49
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2562
30
26-04-2019 11:08:58
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดงานรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว
29
25-04-2019 13:06:20
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนไสเจริญ
28
24-04-2019 21:01:06
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมวันเทศบาล
27
24-04-2019 10:59:37
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2562

รวมทั้งหมด 59 ข่าว  หน้าที่   1 2 3

ข่าวย้อนหลังสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :