Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
21
14-04-2019 22:32:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประเพณีแห่นางดานอลังการตำนานเมืองนคร 1 เดียวในประเทศไทย ประจำปี2562
20
13-04-2019 13:09:16
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
19
13-04-2019 12:23:49
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
18
12-04-2019 23:14:02
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำหน้าวัดพระลาน
17
12-04-2019 23:11:46
    รองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำประตูขาว
16
12-04-2019 21:19:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง พร้อมประกอบพิธีพุทธาภิเษกศักดิ์สิทธิ์
15
12-04-2019 15:49:06
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ไทย
14
12-04-2019 10:54:14
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนน ช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2562
13
11-04-2019 11:07:09
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายเครื่องสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2562
12
10-04-2019 15:00:53
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดนิทรรศการศิลปะ My Way โครงการนิทรรศการหมุนเวียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6
11
10-04-2019 15:00:09
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
10
10-04-2019 14:59:10
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
9
10-04-2019 14:58:10
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชน ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2562
8
10-04-2019 14:56:58
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์
7
10-04-2019 14:55:56
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

รวมทั้งหมด 15 ข่าว  หน้าที่   1


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :