Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
450
14-03-2017 09:14:45
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมปฐมนิเทศนักเรียนวัยใส รุ่นที่ 2 โรงเรียนเพิ่มสุข เพิ่มศักยภาพและคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย
449
09-03-2017 11:43:12
    โครงการฟื้นฟู เยียวยาจิตใจ ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างสติและความเป็นสุขให้ชีวิต
448
03-03-2017 19:02:29
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดงานนิทรรศการศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 14 ประจำปี 2560
447
02-03-2017 08:36:37
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมสัมมนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
446
28-02-2017 09:38:10
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดินหน้าปรับปรุงทำความสะอาดเมือง
445
07-02-2017 08:15:04
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดมิติใหม่แห่งการศึกษา จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
444
02-02-2017 16:38:30
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนวันใส รุ่นที่ 1
443
19-01-2017 06:40:09
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งงดให้บริการ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ในทุ่งท่าลาด ต้องปิดปรับปรุง หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
442
12-01-2017 08:41:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดเมือง
441
10-01-2017 11:10:56
   รองนายกเทศฯเข้ารายการ"นายกพบประชาชน" ให้สัมภาษณ์การแก้ไขปัญหาเยียวยาผู้ประสบภัย ย้ำไม่ทิ้งวันเด็ก "เยาวชนของชาติ"
440
09-01-2017 10:44:04
   จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ขณะที่ระดับน้ำเริ่มลดลง บางพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ
439
08-01-2017 13:02:32
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดินหน้าแจกถุงยังชีพ ผู้ประสบภัย
438
04-01-2017 11:57:16
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มั่นใจ "น้ำมาไว ไปไว" พร้อมให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
437
04-01-2017 09:40:55
   คณะกรรมการพิจารณาร่าง เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พร้อมประกาศใช้
436
26-12-2016 07:39:21
   เทศบาลนครฯเปิดโครงการ "วาดเส้นสัญจร โดย อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ" ณ หอศิลป์ เมืองนครฯ
435
23-12-2016 09:07:30
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เน้น Clean Food Good Healthกำหนดจัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลโครงการร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
434
22-12-2016 10:15:15
    กองสาธารณสุขเทศบาลนครฯเดินหน้าออกพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก
433
14-12-2016 17:07:50
   พนักงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมออกกำลังกาย ตามนโยบายส่งเสริมให้ข้าราชการสุขภาพดี
432
11-12-2016 17:29:56
   ชุมชนนิยมสุข ชุมชนในสังกัดเทศบาลฯจัดกิจกรรมชุมชนเงินออมเข้มแข็ง
428
08-12-2016 12:27:39
   รองนายกเทศฯ ลงพื้นที่ "ท่าโพธิ์" ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อผ่านช่อง "เวิร์คพอยท์"

รวมทั้งหมด 552 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :