Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
472
28-06-2017 10:13:06
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้....ที่เมืองนคร
471
27-06-2017 11:00:28
    พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด )
470
26-06-2017 13:06:18
    จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2560
469
26-06-2017 02:29:43
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ต้องการให้ได้ข้อยุติเรื่องการจัดการแก้ปัญหาขยะ
466
06-06-2017 07:40:03
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น ซักถาม เกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน
465
23-05-2017 09:33:11
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
464
18-05-2017 14:11:03
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนยานากาวาไฮสคูล ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
463
16-05-2017 09:38:57
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ "นายกพบประชาชน" ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมประชาสัมพันธ์
462
11-05-2017 14:03:50
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ อสมทเพื่อชุมชน ช่วง อสมทดี้ดี อสมท วาไรตี้ ผ่านทางสถานีวิทยุ Fm 104.50 Mhz.
461
27-04-2017 08:52:11
    สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง
460
25-04-2017 07:58:38
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี 2560
459
21-04-2017 12:35:45
    ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
458
14-04-2017 20:59:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประเพณีแห่นางดานอลังการตำนานเมืองนคร 1 เดียวในประเทศไทย ประจำปี2560
456
11-04-2017 08:58:16
   จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายราชสักการะ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
455
07-04-2017 11:43:59
   รองนายกเทศมนตรีนครฯร่วมรายการ เช้านี้....ที่เมืองนคร
454
30-03-2017 12:52:49
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมรายการ อสมท.เพื่อชุมชน ที่นี้....เมืองนคร ผ่านทางสถานีวิทยุ Fm 104.50 Mhz.
453
30-03-2017 07:10:44
    ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องการปรับอัตราค่าน้ำประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
452
19-03-2017 15:56:37
   สนช.จัดโครงการรับฟังปัญหาและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการตาม นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อ สนช.ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
451
15-03-2017 09:19:50
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมปฐมนิเทศนักเรียนวัยใส รุ่นที่ 2 โรงเรียนเพิ่มสุข เพิ่มศักยภาพและคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย
450
14-03-2017 09:14:45
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการประชุมปฐมนิเทศนักเรียนวัยใส รุ่นที่ 2 โรงเรียนเพิ่มสุข เพิ่มศักยภาพและคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย

รวมทั้งหมด 551 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :