Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
513
04-12-2017 16:14:07
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาคเครือข่าย จัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน ”
512
28-11-2017 16:16:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน
511
24-11-2017 21:02:16
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ในธีม GHOST STORY 24 Nov. 2017
510
20-11-2017 12:18:43
   ขอเชิญร่วมประกวดการแต่งกายและแต่งหน้าแฟนซีผี ในงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560ธีม GHOST STORY 24 Nov. 2017
509
14-11-2017 10:27:52
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560
508
10-11-2017 10:46:15
   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
507
03-11-2017 11:04:12
    ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
506
30-10-2017 10:51:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนพฤศจิกายน
505
21-10-2017 12:58:34
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2560
504
20-10-2017 10:10:46
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2560
503
19-10-2017 16:11:50
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
502
12-10-2017 15:43:43
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อมีพี่น้องประชาชนทั้งทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนกลุ่มจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ กว่า 5000 คน
501
04-10-2017 15:19:25
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมประดับตกแต่ง ภูมิทัศน์พระเมรุมาศจำลอง ดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลือง บริเวณสนามหน้าเมือง วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
500
02-10-2017 11:40:22
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนตุลาคม
499
28-09-2017 10:34:10
   ผูู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปีิ
498
24-09-2017 16:31:49
   รองนายกเทศมนตรีนครฯ เป็นประธานปิดกิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560
497
22-09-2017 08:16:15
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ค่ำคืนที่ 8
496
21-09-2017 08:26:59
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ค่ำคืนที่ 7
495
19-09-2017 11:57:04
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ เช้านี้ที่.......เมืองนคร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัด นครศรีธรรมราช
494
16-09-2017 22:28:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ค่ำคืนที่ 3

รวมทั้งหมด 552 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :