Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
23
16-08-2012 10:20:57
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมมัสยิด / บาลาย ช่วงเดือนรอมฏอน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
22
16-08-2012 09:07:52
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๕
21
10-08-2012 13:05:08
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมมัสยิด / บาลาย ช่วงเดือนรอมฏอนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
20
09-08-2012 13:42:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมมัสยิด / บาลาย ช่วงเดือนรอมฏอน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
19
08-08-2012 13:07:46
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมมัสยิด / บาลาย ช่วงเดือนรอมฏอน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
18
07-08-2012 16:10:37
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปรับปรุงการทำงานของเทศบาลนครฯ
17
01-08-2012 11:12:29
   สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
16
31-07-2012 11:40:53
    คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
15
26-07-2012 10:39:09
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นน้ำยาฆ่าโรคมือเท้า ปาก ที่โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
14
20-07-2012 15:19:56
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นเกียรติในงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่ 1/2555 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
13
17-07-2012 13:15:13
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน(วันละบาท)เพื่อหาแนวทางที่ดีขึ้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครฯ
11
17-07-2012 13:04:28
   ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำรถบรรทุกน้ำออกฉีดพรมฝุ่นในสนามเปตอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา
10
13-07-2012 09:29:45
   งานป้องกันและบรรเทาภัยสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซ้อมแผนผจญเพลิงพร้อมกับลงพื้นที่ทำความสะอาดเขตเทศบาลนครฯ
9
09-07-2012 12:11:47
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดโครงการตั้งศูนย์สร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
8
06-07-2012 12:39:52
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนโยธินบำรุง
7
02-07-2012 10:21:01
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ทุ่งท่าลาด ๘๔)
6
27-06-2012 11:55:14
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมแข่งขันเกมส์ผู้สูงอายุ
5
25-06-2012 10:21:09
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบล คลองพล จ.กระบี่
4
11-06-2012 14:53:47
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับท่านอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรังคนใหม่

รวมทั้งหมด 559 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 » Next


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :