Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
36
19-10-2012 14:39:18
   เทศบาลนครนครศรีฯเตรียมความพร้อมเสนอของบประมาณ ครม.สัญจรในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
35
10-10-2012 11:48:52
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาสามล้อ เปิดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2555
34
05-10-2012 13:15:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบกระเบื้องให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลฯ
33
03-10-2012 16:20:59
   ผศ.เชาวน์วัศ นายกเทศมนตรีฯ ห่วงใยสุขภาพประชาชนส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มสารปนเปื้อนในอาหารร้านค้างานเดือนสิบ
32
27-09-2012 13:54:17
   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จัดพิธีเกษียณอายุราชการครู ปี พ.ศ. 2555
31
24-09-2012 11:00:36
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมลูกจ้างโครงการส่วนราชการ วันที่ 22 กันยายน 2555
30
21-09-2012 16:26:32
   โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครฯ จัดกิจกรรม “เส้นทางสู่อเมริกา” พร้อมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
29
12-09-2012 09:22:32
   เทศบาลนครนครศรีฯ เร่งพัฒนาพร้อมผลักดันโรงเรียนนานาชาติเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
28
   
27
31-08-2012 12:18:59
   โรงพยาบาลเทศบาลนครฯ จัดอบรม “พฤติกรรมบริการด้วยหัวใจที่จิ๋วแต่แจ๋ว” เพื่อการบริการที่ดีขึ้น
26
30-08-2012 10:36:31
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรม “พฤติกรรมบริการด้วยหัวใจที่จิ๋วแต่แจ๋ว”
25
23-08-2012 09:21:57
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร แก้ไขวิกฤตน้ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
24
17-08-2012 15:30:35
    ผศ. เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครฯ รับมอบน้ำดื่มตราสิงห์ โดยผ่านทางครอบครัวข่าว 3
23
16-08-2012 10:20:57
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมมัสยิด / บาลาย ช่วงเดือนรอมฏอน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
22
16-08-2012 09:07:52
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๕
21
10-08-2012 13:05:08
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมมัสยิด / บาลาย ช่วงเดือนรอมฏอนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
20
09-08-2012 13:42:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมมัสยิด / บาลาย ช่วงเดือนรอมฏอน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
19
08-08-2012 13:07:46
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมมัสยิด / บาลาย ช่วงเดือนรอมฏอน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
18
07-08-2012 16:10:37
   นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปรับปรุงการทำงานของเทศบาลนครฯ
17
01-08-2012 11:12:29
   สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 552 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :