Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
44
21-11-2012 12:55:28
    นายกเทศมนตรีฯ เตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลฯ
43
19-11-2012 12:11:36
   วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz.ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนหัวถนนก้าวหน้า เขต 1
41
19-11-2012 11:56:26
   วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz.ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนหัวถนนก้าวหน้า เขต 1
40
19-11-2012 11:54:38
    วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz.ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนหัวถนนก้าวหน้า เขต 1
39
12-11-2012 11:58:03
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รุ่น 1 กว่า 300 คน เพื่อต้องการให้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายในชุมชน
38
08-11-2012 14:31:22
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรม “พนักงานและครูลูกจ้างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช”
37
25-10-2012 11:49:15
   เทศบาลนครฯ จัดอบรม “อสม. จิตอาสา” ร่วมพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเน้นการบริการและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
36
19-10-2012 14:39:18
   เทศบาลนครนครศรีฯเตรียมความพร้อมเสนอของบประมาณ ครม.สัญจรในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
35
10-10-2012 11:48:52
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาสามล้อ เปิดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2555
34
05-10-2012 13:15:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบกระเบื้องให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลฯ
33
03-10-2012 16:20:59
   ผศ.เชาวน์วัศ นายกเทศมนตรีฯ ห่วงใยสุขภาพประชาชนส่งเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มสารปนเปื้อนในอาหารร้านค้างานเดือนสิบ
32
27-09-2012 13:54:17
   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จัดพิธีเกษียณอายุราชการครู ปี พ.ศ. 2555
31
24-09-2012 11:00:36
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมลูกจ้างโครงการส่วนราชการ วันที่ 22 กันยายน 2555
30
21-09-2012 16:26:32
   โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครฯ จัดกิจกรรม “เส้นทางสู่อเมริกา” พร้อมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
29
12-09-2012 09:22:32
   เทศบาลนครนครศรีฯ เร่งพัฒนาพร้อมผลักดันโรงเรียนนานาชาติเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
28
   
27
31-08-2012 12:18:59
   โรงพยาบาลเทศบาลนครฯ จัดอบรม “พฤติกรรมบริการด้วยหัวใจที่จิ๋วแต่แจ๋ว” เพื่อการบริการที่ดีขึ้น
26
30-08-2012 10:36:31
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรม “พฤติกรรมบริการด้วยหัวใจที่จิ๋วแต่แจ๋ว”
25
23-08-2012 09:21:57
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร แก้ไขวิกฤตน้ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
24
17-08-2012 15:30:35
    ผศ. เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครฯ รับมอบน้ำดื่มตราสิงห์ โดยผ่านทางครอบครัวข่าว 3

รวมทั้งหมด 559 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :