Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
85
05-07-2013 14:10:16
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชสานต่อโครงการ นครปลอดภัย The city of safety จัดกิจกรรม Clean Food Good Taste
84
28-06-2013 16:24:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนดจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคีร่วมปฏิบัติธรรม ณ พุทธภูมิ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา สร้างค่าให้ชีวิต ประจำเดือน มิถุนายน 2556
83
21-06-2013 15:29:24
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์นายกเทศมนตรีนครฯเป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร
81
17-06-2013 17:11:15
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยชาวชุมชนกรแก้ว ต้อนรับคณะดูงาน จากเทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
80
31-05-2013 16:56:35
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นให้เมืองนครฯ เป็นเมืองปลอดภัยติดตั้งกล้อง CCTV กว่า 90 ตัว กับโครงการ The City of Safety “เมืองคอนปลอดภัย”
79
23-05-2013 17:11:58
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ สมาคาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
78
20-05-2013 11:00:10
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาในชุมชนตั้งเป้า จัดลานกีฬาอเนกประสงค์ ลงชุมชน ครบทั้ง 4 เขต
77
07-05-2013 15:27:48
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมหารือตัวแทนบริษัทต่างๆ ในการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นแบบเคเบิ้ลใต้ดิน
76
26-04-2013 14:58:17
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสัมมนา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ ( ครั้งที่ 2 ) โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้
75
15-04-2013 18:05:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร ประจำปี 2556
74
10-04-2013 17:24:43
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับเงินสนับสนุนโครงการสมัชชาหมู่บ้าน / ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
73
03-04-2013 15:36:30
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2556 ของสถานศึกษา
72
28-03-2013 11:44:59
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ”
71
25-03-2013 18:07:32
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์พิชิตอ้วน – ลดพุง
70
22-03-2013 18:43:25
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบวัสดุก่อสร้างให้นายสมควร พรหมเดชะ
69
15-03-2013 19:30:11
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชทำความสะอาด Big cleaning dayณ ตลาดสดเสาร์ – อาทิตย์
68
10-03-2013 22:45:38
    วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ชุมชนพะเนียด
67
05-03-2013 19:13:51
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมสร้างตลาดน้ำ “ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ”ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84
66
26-02-2013 12:47:10
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีรับมอบและสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน
65
22-02-2013 18:03:08
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะเทศบาลนครนนทบุรี ที่มาดูงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 559 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :