Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
130
20-03-2014 11:50:07
    เทศบาลนครนครศรีฯขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนมีนาคม 2557
129
11-03-2014 16:16:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งเป้าให้เป็นเมืองนครฯ เป็นปีแห่งความสะอาด เริ่มโครงการล้างทางเท้า บริเวณตลาดสด และย่านชุมชนทั่วเขตเทศบาล
128
18-02-2014 15:03:11
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ประจำปี 2557
127
06-02-2014 12:21:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเทศบาล ปี 2557เพื่อคัดเลือกตัวแทนมุ่งสู่สนามระดับภาคและระดับประเทศ
126
22-01-2014 16:20:17
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เลื่อนการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ย้ำเมืองนครฯ ปลอดภัย The city of safety ให้ความปลอดภัย ด้านบริโภค
125
22-01-2014 10:27:10
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการดูภาพจากกล้อง CCTV โครงการ The City of Safety “เมืองนครปลอดภัย”
123
26-12-2013 15:38:04
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยและชุมชนในเขต 1 จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์รวมพลังชุมชนเขต 1 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557
122
17-12-2013 11:51:39
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยเยี่ยม เพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือผู้ยากไร้ในชุมชนซึ่งต้องได้ความช่วยเหลือดูแลจากสังคม และหน่วยงานรัฐ
121
28-11-2013 09:00:08
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
119
19-11-2013 11:28:48
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบูรณาการกับองค์กรในจังหวัดสานต่อโครงการ นครปลอดภัย The city of safety จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมสวมหมวกนิรภัย พร้อมมอบหมวกนิรภัย แก่ น้อง ๆ นักเรียน
118
18-11-2013 11:41:00
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดงานลอยกระทง “ เพ็ญเดือนสิบสอง คลองท่าวัง ” ประจำปี 2556
117
14-11-2013 14:01:57
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย
116
12-11-2013 13:18:29
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบูรณาการกับองค์กรในจังหวัดสานต่อโครงการ นครปลอดภัย The city of safety จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมสวมหมวกนิรภัย พร้อมมอบหมวกนิรภัย แก่ น้อง ๆ นักเรียน
115
11-11-2013 14:04:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบูรณาการกับองค์กรในจังหวัดสานต่อโครงการ นครปลอดภัย The city of safety จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมสวมหมวกนิรภัย พร้อมมอบหมวกนิรภัย แก่ น้อง ๆ นักเรียน
114
30-10-2013 11:42:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
110
26-10-2013 12:27:23
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ เปิดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ชุมชนตลาดหัวอิฐ
109
22-10-2013 15:41:34
    ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ชุมชนตลาดหัวอิฐ
108
21-10-2013 15:10:47
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดงานประเพณีลากพระเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2556
107
16-10-2013 09:10:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เดินหน้าส่งเสริมงานประเพณี จัดงานชุมนุมเรือพระ ประเพณีลากพระเมืองนครศรีธรรมราช 19 – 21 ตุลาคม 2556
106
01-10-2013 09:58:53
    อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช CLP เปิดโลกทัศน์อาเซียน 2014 (ASEAN WORLD)

รวมทั้งหมด 559 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :