Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
152
02-06-2014 10:41:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
150
30-05-2014 15:30:12
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
149
28-05-2014 10:22:32
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ณ พุทธภูมิ
148
   
147
21-05-2014 13:43:18
    สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลดอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนและผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม
146
19-05-2014 08:37:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดินหน้าตรวจสารปนเปื้อน สารตกค้างในอาหาร และบำบัดน้ำเสียเพื่อลดมลภาวะทางด้านกลิ่น ตอกย้ำ โครงการ “The City of safety “
145
15-05-2014 14:56:27
   สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลาดยางซอยพระสยม ถนนหลังวัดพระธาตุ ซอยประชาพัฒนา ถนนกระโรม เขต 4 ถนนนางงามจากสี่แยกศาลากลางถึงสี่แยกอำเภอเก่า
144
14-05-2014 13:24:47
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดม กำลัง ทำ 5 ส.ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดระเบียบโรงกรองประตูชัย
143
06-05-2014 12:02:03
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดินหน้าตรวจสารปนเปื้อน สารตกค้างในอาหาร และบำบัดน้ำเสียเพื่อลดมลภาวะทางด้านกลิ่น ตอกย้ำ โครงการ “The City of safety “
142
02-05-2014 12:17:15
    กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้พิการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
141
30-04-2014 11:07:26
    พิธีปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนในเขตเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
140
30-04-2014 09:43:39
   ขอเชิญชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557
138
25-04-2014 14:06:33
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพบปะ พนักงาน ลูกจ้างสังกัดเทศบาลฯกล่าวขอบคุณในความร่วมมือในการทำงานอย่างจริงใจ พร้อมพัฒนาเทศบาลฯไปด้วยกัน
137
22-04-2014 15:17:58
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
136
21-04-2014 14:57:09
    สำนักการประปาและสำนักการช่าง จะทำการซ่อมถนน และย้ายท่อประปาเพื่อซ่อมท่อเมน ตั้งแต่บริเวณ ถนนท่าโพธิ์
135
18-04-2014 11:05:17
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
134
11-04-2014 15:37:58
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายราชสักการะ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
133
10-04-2014 14:27:54
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดสวนนกยูง สวนสัตว์เปิดสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
132
09-04-2014 13:38:40
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 57
131
04-04-2014 11:38:36
   ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเร่งมาตรการแผน 3 ระยะ แก้ไขน้ำประปา

รวมทั้งหมด 559 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :