Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
167
21-07-2014 10:12:06
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 “ลิกอร์เกมส์”
166
09-07-2014 10:22:08
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม งานสานสัมพันธ์ เดือนรอมฏอน ประจำปี ฮศ. 1435
165
08-07-2014 14:39:09
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุในโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตา
164
04-07-2014 11:01:13
    โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตรวจคัดกรองโรคทางตาช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาและมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุ
161
19-06-2014 13:39:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกรวมพลังสามัคคี เดินหน้าเทศบาล ทำงานเพื่อประชาชน
160
18-06-2014 12:11:58
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดทำฝายชะลอน้ำ 3 จุดเพื่อชะลอน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากและกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
159
13-06-2014 16:39:21
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรม “การป้องกันระงับอัคคีภัยและป้องกันอุบัติเหตุหมู่”
158
11-06-2014 09:45:23
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
157
10-06-2014 11:33:36
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดอบรมสร้างอาสาฉุกเฉินชุมชน ช่วยฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน
156
09-06-2014 15:43:30
    กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สร้างอาสาฉุกเฉินชุมชน ช่วยฟื้นคืนชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน
155
06-06-2014 14:11:02
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน “ การฝึกอบรมอาชีพการทำไอศกรีม ”
153
03-06-2014 09:55:06
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน จัดอบรมอาชีพทำไอศรีม 4 รุ่น
152
02-06-2014 10:41:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
150
30-05-2014 15:30:12
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
149
28-05-2014 10:22:32
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ณ พุทธภูมิ
148
   
147
21-05-2014 13:43:18
    สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลดอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนและผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดเทอม
146
19-05-2014 08:37:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเดินหน้าตรวจสารปนเปื้อน สารตกค้างในอาหาร และบำบัดน้ำเสียเพื่อลดมลภาวะทางด้านกลิ่น ตอกย้ำ โครงการ “The City of safety “
145
15-05-2014 14:56:27
   สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลาดยางซอยพระสยม ถนนหลังวัดพระธาตุ ซอยประชาพัฒนา ถนนกระโรม เขต 4 ถนนนางงามจากสี่แยกศาลากลางถึงสี่แยกอำเภอเก่า
144
14-05-2014 13:24:47
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดม กำลัง ทำ 5 ส.ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดระเบียบโรงกรองประตูชัย

รวมทั้งหมด 551 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :