Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
196
10-11-2014 14:26:09
    พิธีเปิด เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10
195
07-11-2014 13:53:30
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการประชุมสัมมนา เพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างโครงการ พนักงานจ้าง ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2558
194
07-11-2014 12:17:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
193
03-11-2014 09:26:19
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประกวดกระทงประเภทสวยงาม การประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอย ประจำปี 2557
192
30-10-2014 10:56:55
   พิธีปิดกิจกรรมสายสัมพันธ์มุสลิมงานฉลองวันฮารีรายาอิดิ้ลอัฏฮา ปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ครั้งที่ 3
191
30-10-2014 10:56:55
   พิธีปิดกิจกรรมสายสัมพันธ์มุสลิมงานฉลองวันฮารีรายาอิดิ้ลอัฏฮา ปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ครั้งที่ 3
190
24-10-2014 09:49:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกวดกระทงประเภทสวยงาม การประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สดงานประเพณีลอยประจำปี 2557
189
23-10-2014 12:14:39
   ขอเชิญชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2557 “ลิกอร์เกมส์”
188
22-10-2014 08:56:57
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 “ลิกอร์เกมส์”
187
20-10-2014 10:33:23
    กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2557
186
13-10-2014 15:06:45
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน
185
10-10-2014 09:32:39
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองด้านการท่องเที่ยวผ่านบริการนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ฟรี
184
07-10-2014 16:28:41
    ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมใจเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
183
01-10-2014 14:50:56
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร้านอาหารในเขตเทศบาลเข้าร่วมอบรมความรู้ทางด้านสุขาภิบาลอาหาร
182
25-09-2014 14:18:45
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการก่อสร้างสวน 12 นักษัตร ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว
181
16-09-2014 15:43:36
   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน
180
08-09-2014 15:46:37
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (Clean Food Good Health)
179
03-09-2014 14:58:57
    ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมธรรมะสัญจรผู้สูงอายุไหว้พระ 9 วัด
178
29-08-2014 21:46:49
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้สถานที่อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราชจัดงาน WU Engagement Show & Share การบริการวิชาการแก่สังคม
177
25-08-2014 15:56:25
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับรองมาตรฐาน อาหารสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (Clean Food Good Health)

รวมทั้งหมด 559 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :