Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
208
29-12-2014 14:48:56
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
207
27-12-2014 10:04:10
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการทำงาน
206
26-12-2014 16:04:19
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ทำบุญตักบาตร ร่วมกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครฯ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ 2558
205
24-12-2014 13:08:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนธันวาคม 2557 ณ พุทธภูมิ
204
23-12-2014 11:02:28
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดงานฉลองเทศกาลวันคริสต์มาส
203
17-12-2014 15:03:14
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมแบ่งปันความสุข ฉลองคริสต์มาส ต้อนรับปีใหม่ ณ ลานคนเมือง
202
02-12-2014 15:16:15
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และเขตบริการรับสำรวจนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558
201
26-11-2014 14:30:16
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
200
25-11-2014 14:02:41
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชน พิธีกล่าวถวายราชสดุดีหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ค่ายวชิราวุธ
199
21-11-2014 16:08:31
    กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 6 เดือนถึง 5 ปี
198
14-11-2014 14:52:34
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนผู้ประกอบกิจการค้าในเขตเทศบาลนครฯ ต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2558
197
12-11-2014 10:48:23
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการ การจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนานาชาติ
196
10-11-2014 14:26:09
    พิธีเปิด เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10
195
07-11-2014 13:53:30
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการประชุมสัมมนา เพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างโครงการ พนักงานจ้าง ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2558
194
07-11-2014 12:17:14
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชออกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข พร้อมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว
193
03-11-2014 09:26:19
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประกวดกระทงประเภทสวยงาม การประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอย ประจำปี 2557
192
30-10-2014 10:56:55
   พิธีปิดกิจกรรมสายสัมพันธ์มุสลิมงานฉลองวันฮารีรายาอิดิ้ลอัฏฮา ปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ครั้งที่ 3
191
30-10-2014 10:56:55
   พิธีปิดกิจกรรมสายสัมพันธ์มุสลิมงานฉลองวันฮารีรายาอิดิ้ลอัฏฮา ปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ครั้งที่ 3
190
24-10-2014 09:49:33
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกวดกระทงประเภทสวยงาม การประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สดงานประเพณีลอยประจำปี 2557
189
23-10-2014 12:14:39
   ขอเชิญชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2557 “ลิกอร์เกมส์”

รวมทั้งหมด 551 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :