Nakhonsithammarat City Municipality:::เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
216
06-02-2015 09:15:29
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชน หน่วยงานทุกภาคส่วนเตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2558
215
03-02-2015 09:51:25
   สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประเภทที่พักอาศัยให้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างได้รวดเร็ว ถูกต้อง (ONE STOP SERVICE) 1 วัน 1 ใบอนุญาต
214
30-01-2015 14:02:56
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ พุทธภูมิ
213
26-01-2015 13:42:44
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ พุทธภูมิ
212
16-01-2015 16:01:24
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดงานวันครู 58“ พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”
211
13-01-2015 09:37:24
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดงานวันครู ประจำปี2558 ครั้งที่ 59 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน
210
08-01-2015 15:03:30
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการทำงาน
209
04-01-2015 17:41:33
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการทำงาน
208
29-12-2014 14:48:56
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
207
27-12-2014 10:04:10
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการทำงาน
206
26-12-2014 16:04:19
    ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ทำบุญตักบาตร ร่วมกับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครฯ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ 2558
205
24-12-2014 13:08:55
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์หิ้วปิ่นโต สวดมนต์ ฟังธรรม ประจำเดือนธันวาคม 2557 ณ พุทธภูมิ
204
23-12-2014 11:02:28
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดงานฉลองเทศกาลวันคริสต์มาส
203
17-12-2014 15:03:14
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมแบ่งปันความสุข ฉลองคริสต์มาส ต้อนรับปีใหม่ ณ ลานคนเมือง
202
02-12-2014 15:16:15
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาภาคบังคับ และเขตบริการรับสำรวจนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558
201
26-11-2014 14:30:16
    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
200
25-11-2014 14:02:41
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและส่วนราชการและหน่วยงานภาคเอกชน พิธีกล่าวถวายราชสดุดีหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ค่ายวชิราวุธ
199
21-11-2014 16:08:31
    กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก 6 เดือนถึง 5 ปี
198
14-11-2014 14:52:34
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนผู้ประกอบกิจการค้าในเขตเทศบาลนครฯ ต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2558
197
12-11-2014 10:48:23
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมโครงการ การจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล รุ่นที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนานาชาติ

รวมทั้งหมด 559 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :